وکالت ملکی خدمات وکالت

الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد

فهرست مطالب

اصطلاح حقوقی الزام به ایفای تعهد، به وضعیتی اطلاق می شود که یکی از طرفین قانوناً ملزم به انجام تعهد یا تعهداتی است که به طرف دیگر داده است. در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، این امر از طرق قانونی قابل اجرا است.

در تمامی معاملات ملکی نظیر خرید و فروش، اجاره، پیش فروش، مشارکت در ساخت، همیشه طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را متقبل می شوند. آنان ملزم هستند که تمامی آنها را ایفا نمایند.

ذینفع تعهد می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی متعهد علیه را ملزم به ایفای تعهد و جبران خسارات وارده کند. گستره تعهداتی که در قراردادها وجود دارند بسیار زیاد است. دعوای الزام به ایفای تعهد یک دعوای کلی می باشد و تمامی تعهدات را میتواند شامل بشود.

طرفین دعوای الزام به ایفای تعهد

طرفین دعوای الزام به ایفای تعهد

به متعهد علیه، خوانده دعوی گفته می شود. کسانی هم که تعهدی در قرارداد به نفع آنها ثبت می شود، خواهان دعوا هستند. خواهان با طرح دعوا، قصد مجبور کردن خوانده، به اجرای تعهد قراردادی را دارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به ایفای تعهد، با توجه به نوع تعهد متفاوت است. چرا که اگر تعهد مربوط به ملک باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. ولی در تعهدهای مربوط به غیر ملک، دادگاه محل اقامت خوانده دعوا صالح به رسیدگی می باشد.

نحوه اجرای رای الزام به ایفای تعهد

بعد از اینکه رای صادره قطعی شد به درخواست محکوم له، دادگاه بدوی صادر کننده رای اجرائیه صادر می کند. سپس به محکوم علیه ابلاغ می کند.

اگر محکوم علیه مورد حکم را اجرا نکند یا به عبارت دیگر، تعهد قراردادی خود را در برابر متعهدله یا محکوم له انجام ندهد. محکوم له پرونده می تواند خودش حکم را اجرا اکند و هزینه اجرای آن را از محکوم علیه پرونده مطالبه کند.

گاها محکوم له شخصا قادر به انجام تعهد یا مورد حکم نیست. که در این صورت ایشان می تواند مورد حکم را توسط شخص دیگری انجام دهد و هزینه آن را از محکوم علیه مطالبه کند.

در صورتی که محکوم له نه خودش و نه توسط شخص ثالث قادر به اجرای حکم نباشد، محکوم له می تواند قرارداد را فسخ کند.

تعیین زمان ایفای تعهد مهم است

عدم تعیین زمان ایفای تعهد در قرارداد

وقتی در قرارداد زمان انجام تعهد توسط متعهد علیه، تعیین نشده باشد. در این صورت بهتر این است که متعهد له، قبل از طرح دعوا، از متعهد علیه درخواست اجرای تعهد را بکند. اگر متعهد علیه قبول ایفای تعهد را نکرد، سپس متعهد له مبادرت به طرح دعوای الزام به ایفای تعهد نماید.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که طرح دعوای الزام به ایفای تعهد، به نوعی مطالبه اجرای تعهد محسوب می گردد. لیکن پیشنهاد میشود که قبل از طرح دعوا، به صورت مجزا، مطالبه از متعهد علیه صورت بگیرد.

اصلاح حقوقی الزام به ایفای تعهد در زبان انگلیسی obligation to fulfill an obligation می باشد. که برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه می توانید اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *